دستگیری یک تیم چینایی که از پهپاد برای قاچاق آیفون استفاده می‌کرد.

دستگیری یک تیم چینایی که از پهپاد برای قاچاق آیفون استفاده می‌کرد.

مقامات کشور چین از کشف یک تیم خبر دادند که از پهپاد برای قاچاق آیفن استفاده می‌کردند.

این تیم ۲۶ نفره از پهپاد‌ها برای کشیدن دو کیبل ۲۰۰ متری بین شهر «شن‌زن» و «هنگ‌کنگ» استفاده‌ می‌کرده و سپس توسط کیف‌های کوچک پر از آیفون که به کیبل ها آویزان می‌شدند و در عرض چند ثانیه آیفون‌ها را از مرز خارج می‌کردند. بر اساس اعلامیه مقامات گمرک چین، این تیم هر شب می‌توانستند بیش از ۱۵۰۰۰ تلفن‌ همراه هوشمند را از کشور خارج کنند.

روزنامه چینایی «قانون» به نقل از مقامات چینایی می‌نویسد: «این اولین بار است که یک تیم قاچاق از پهپاد برای خارج کردن تلفن‌های هوشمند از کشور استفاده ‌کرده است».