اشرف غنی: گزارش‌ها در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان دانش‌آموز در لوگر نگران کننده است؛ ریاست امنیت ملی تحقیق از دو مدافع حقوق بشر را متوقف کند

اشرف غنی: گزارش‌ها در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان دانش‌آموز در لوگر نگران کننده است؛ ریاست امنیت ملی تحقیق از دو مدافع حقوق بشر را متوقف کند

رئیس جمهورغنی گفته است که با «رویکرد اتخاذ شده در این راستا مخالف است ودستور داده که ریاست عمومی امنیت ملی «اقدامات‌شان در این مورد را فورا متوقف کنند، «زیرا تأمین امنیت فعالین مدنی و مدافعین حقوق بشر، در حیطه‌ی مسؤولیت‌های نیروهای امنیتی می‌باشد».
در بیانیه ارگ که امروز سه شنبه ۵ قوس منتشر شده است آمده که «قضایای این‌چنینی باید از سوی اداره لوی څارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد».
رئیس جمهور غنی گزارش‌ها در باره سوء استفاد جنسی از کودکان دانش‌آموز در ولایت لوگر را که ابتدا از سوی جامعه مدنی و دو فعال حقوق بشر این ولایت مطرح شد، نگران کننده خوانده است.