منابع: انس حقانی آزاد شد اما در دوحه در بند خواهد بود.

منابع: انس حقانی آزاد شد اما در دوحه در بند خواهد بود.

سیداکبر آغا، یک عضو پیشین گروه طالبان از رهایی انس حقانی، حاجی مالی خان و حافظ رشید، سه عضو شبکه حقانی، از سوی حکومت افغانستان خبر می‌دهد.
وی می‌افزاید که دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان، نیز دربدل رهایی این اعضای کلیدی شبکه حقانی، از سوی طالبان رها شده‌اند. 
اما، خبرگزاری «رویترز» گزارش داده است که استادان دانشگاه امریکایی افغانستان، امروز رها خواهند شد.