مسابقه گورکنی در مجارستان « هنگری »  | خبرگزاری شاهد

مسابقه گورکنی در مجارستان « هنگری »  | خبرگزاری شاهد

۱۸ تیم دو نفره که در این مسابقه شرکت کردند، می‌بایست در سریع‌ترین زمان گوری با ابعاد تعیین شده حفر کرده و سپس آن را می‌پوشاندند.
در نهایت جایزه‌ای معادل ۱۷۰ یورو به تیم برنده تعلق گرفت.

براساس گزارش یورونیوز مسابقه گورکنی روز شنبه ۱۶ سنبه  در گورستان شهر «سکش‌فهروار» مجارستان برگزار شد.
شغل گورکنی در مجارستان متقاضی چندانی ندارد و برگزارکنندگان این رقابت ورزشی عجیب هدف خود را تشویق جوانان به این شغل خوانده‌اند.