افغانستان

اصابت هاوان طالبان در شهر غزنی هشت کشته و هفت زخمی بر جای گذاشت.

واحدالله جمعه‌زاده، سخن‌گوی والی غزنی می‌گوید که حوالی ساعت ۵:۰۰ بعد از ظهر امروز «یک‌شنبه، ۱۸ عقرب» سه فیر مرمی هاوان جنگ‌جویان گروه طالبان در منطقه‌ی نوآباد حوزه‌ی ششم امنیتی شهر غزنی اصابت کرده است.

به گفته‌ی جمعه، زاده، در این رویداد، هشت نفر از جمله چهار کودک و سه زن کشته و چهار کودک و سه مرد زخمی شده‌اند.

زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه ولایتی غزنی منتقل شده‌اند.

گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: