۷ دلو , ۱۳۹۹
افغانستان

فابریکۀ تولید آکسیجن در شفاخانه فوق تخصصی محمد علی جناح به بهره برداری سپرده شد.

داکتر احمد جواد عثمانی سرپرست و نامزد وزیر وزارت صحت‌عامه، همراه با آقای منصور احمد خان سفیر پاکستان در افغانستان و شماری از نمایندگان مردم در پارلمان امروز «یک‌شنبه ۹ قوس ۱۳۹۹» در نشستی فابریکه تولید آکیسجن را در شفاخانه فوق تخصصی محمد علی جناح افتتاح و به بهره برداری سپردند.

این فابریکه برعلاوه تولید و ارسال آکسیجن همزمان به ۳۰۰ بستر شفاخانه محمد علی جناح، ظرفیت تولید ۵۰ بالون آکسیجن را در هر ساعت دارد، که در ۲۴ ساعت ۱۲۰۰ بالون آکسیجن را تولید و به شفاخانه‌های دیگر کشور که نیاز به آکسیجن دارند ارسال خواهد کرد.

داکتر احمد جواد عثمانی سرپرست و نامزد وزیر وزارت صحت‌عامه در نشستی که به این مناسبت راه اندازی شده بود گفت: من به نمایندگی از مردم افغانستان از کمک و همکاری دولت و مردم پاکستان به خاطر ایجاد فابریکه تولید آکسیجن در شفاخانه محمد علی جناح و بخش‌های مختلف صحی دیگر ابراز امتنان و قدر دانی می نمایم و امید وارم که این همکاری‌ها ادامه یابد.

سرپرست وزارت صحت‌عامه در ادامه افزود: دیدگاه ما این است که شفاخانه محمد علی جناح به یک شفاخانه کمپلکس ارتقا یابد که در آن بر علاوه بخش‌های موجودی که فعالیت دارند ، بخش‌های دیگر جراحی ، نسایی ولادی، داخله و اطفال ، ارتوپیدی و تداوی بیماران سرطان نیز تحت تداوی و معالجه قرار گیرند تا باشد بسته مکمل خدمات صحی را برای مردم مخصوصا غرب کابل ارایه نماییم.

داکتر عثمانی در رابطه به شیوع موج دوم ویروس کرونا در کشور گفت: وزارت صحت‌عامه به خاطر مبارزه با موج دوم ویروس کرونا تدابیر لازم را در مرکز و ولایت کشور اتخاذ نموده است.

وی هم‌چنان از مردم خواست با در نظر گرفتن نکات صحی که پوشیدن ماسک، مراعت نمودن فاصله‌های اجتماعی، جلوگیری از اجتماعات و شستن دست‌ها با آب و صابون می‌باشد وزارت صحت‌عامه را در امر مبارزه با ویروس کرونا هم‌کاری نمایند.

علاوه بر آن سرپرست وزارت صحت‌عامه، از بلند بردن ظرفیت تشخیص بیماران ویروس کرونا، ازدیاد بستر در شفاخانه‌های کشور، ایجاد لابرتوار های بیشتر تشخیص ویروس کرونا در ولایات و ایجاد بخش فابریکه آکسیجن در شفاخانه نایب امین الله خان لوگری در آینده نزدیک به اشتراک کنندگان خبر داد.

از سوی‌هم آقای منصور احمد خان سفیر پاکستان در افغانستان در این نشست گفت: افغانستان و پاکستان دو کشور باهم برادر هستند و از گذشته‌ها با هم‌ هم‌کاری های زیادی در بخش های مختلف دارند مخصوصا در بخش های صحی و خوشحالم که من امروز در محفل افتتاح بخش فابریکه تولید آکسیجن شفاخانه محمد علی جناح اشتراک نموده ام.

آقای منصور در ادامه سخنانش اضافه نمود، که کشور پاکستان آماده است علاوه بر کمک و همکاری، شفاخانه های محمد علی جناح در کابل، نشتر ننگرهار و نایب امین الله خان لوگری وزارت صحت‌عامه افغانستان را در بخش آموزش کارمندان صحی، ایجاد بخش تداوی بیمارن سرطان در شفاخانه محمد علی جناح، ارسال کیت های تشخیصیه ویروس کرونا و سهولت اخذ ویزه برای بیماران همکاری همه جانبه نماید.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط