افغانستان

افراد ناشناس یک ورزشکار را در شهر کابل کُشتند.

فرماندهی پولیس کابل تأیید می‌کند که افراد ناشناس یک ورزشکار را در شهر کابل با ضرب چاقو به قتل رسانده‌اند.

فردوس فرامرز، سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل می‌گوید که این رویداد شب گذشته «پنج‌شنبه، ۱۳ قوس» در مربوطات ناحیه‌ی هشتم شهرداری کابل رخ داده است.

او از ورزشکار کشته‌شده به نام «نادر مهمند» یاد کرده، افزود که افراد ناشناس او را در خانه‌اش به قتل رسانده‌اند.

آقای فرامرز گفت که تاکنون فردی در پیوند به قضیه بازداشت نشده است، اما بررسی‌های پولیس در این مورد جریان دارد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: