افغانستان

تلفات انفجار صبح امروز کابل به نفر افزایش یافت.

فرماندهی پولیس کابل تأیید می‌کند که در نتیجه‌ی انفجار ماین در مربوطات ناحیه‌ی هفتم شهر کابل، پنج نفر به‌شمول چهار داکتر زندان مرکزی «پل‌چرخی» کشته شده‌اند.

بر اساس اطلاعات فرماندهی پولیس کابل که این رویداد حوالی ساعت ۷:۳۳ صبح امروز «سه‌شنبه، ۲ جدی» در ساحه‌ی «دوغ‌آباد»، از مربوطات ناحیه‌ی هفتم شهر کابل رخ داده است.

دو نفر دیگر نیز در این رویداد زخمی شده‌اند.

در این رویداد یک عراده موتر نوع «کرولا» مربوط به داکتران مؤظف در زندان مرکزی پل‌چرخی هدف قرار گرفته شده است.

هنوز مسئولیت این رویداد را شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: