افغانستان

دو تن صبح امروز در شهر غزنی ترور شدند.

دو تن صبح امروز در شهر غزنی ترور شدند.

مقام‌‌های پولیس غزنی می‌‌گویند که بامداد امروز «دوشنبه ۸ جدی» دو تن از کارمندان مستوفیت این ولایت هنگامی که از خانه به‌سوی وظیفه می‌‌رفتند، در چوک سینما در مربوطات حوزۀ دوم امنیتی شهر غزنی، آماج تیراندازی مردان مسلح ناشناس قرار گرفتند و جان باختند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: