افغانستان

سه انفجار جداگانه در شهر کابل ۲ کشته و ۳ زخمی بر جای گذاشت

شهر کابل صبح امروز شنبه شاهد سه انفجار ماین بوده است. پولیس می‌گوید که در نتیجه‌ی این انفجارها، دو مأمور پولیس کشته و سه نفر دیگر به‌شمول دو مأمور پولیس زخمی شده‌اند.

انفجار نخست حوالی ساعت ۷:۰۲ دقیقه‌ی صبح امروز «شنبه، ۶ جدی» در ساحه‌ی چمن حضوری حوزه‌ی هشتم امنیتی شهر کابل رخ داده است. طبق اظهارات پولیس، در این رویداد که ناشی از ماین مقناطیسی بوده، به کسی آسیب نرسیده است.

فردوس فرامرز، سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل می‌گوید که انفجار دومی حوالی ساعت ۷:۰۵ دقیقه‌ی صبح امروز در مربوطات ناحیه‌ی ششم رخ داده است که در نتیجه‌ی آن دو مأمور پولیس زخمی شده‌اند.

به گفته‌ی فرامرز، در این رویداد یک عراده موتر رنجر در جاده‌ی فیض‌محمد کاتب هدف انفجار ماین قرار گرفته است. زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه منتقل شده‌اند.

انفجار سومی حوالی ساعت ۹:۰۵ دقیقه‌ی صبح امروز در چهارراهی شهید، از مربوطات ناحیه‌ی سوم شهر کابل رخ داده است.

سخن‌گوی پولیس کابل می‌گوید که در این رویداد یک عراده موتر رنجر هدف انفجار ماین قرار گرفته است که در نتیجه دو مأمور پولیس کشته و یک غیرنظامی زخمی شده است.

مسئولیت هیچ یک از این رویدادها را تا کنون فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است.

اخیرا انفجارهای ماین مقناطیسی و کنارجاده‌ای در بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه شهر کابل به‌گونه‌ی نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. مسئولیت اغلب این انفجارها را هیچ گروهی بر عهده نگرفته‌اند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: