افغانستان

صالح: رضایت از جلسات شش ونیم صبح به ۶۳ درصد کاهش یافته است.

تصمیم پنجاه و هشتم :جلسه شش ونیم صبح سه شنبه دوم جدی ۱۳۹۹ مطابق به ۲۲ دسمبر ۲۰۲۰

اول : شما شاهد هستید که وقتی در مساجد انتحار میشود و یا انفجار میشود طالب مسوولیت نمیگیرد. اما دیروز آنها رسوا شدند. دو نفر انتحاری به اسم های عاشق الله فرزند علم خان – دادالله فرزند کریم وقتی که میخواستند در مراسم فاتحه خوانی در پغمان به عمل شنیع انتخار دست بزنند قبل از ورود به مسجد انفجار کردند.

از اینکه چهره هر دو انتحاری هنوز شناخته میشود مردم عاجل آنها را شناختند و فهمیدند که طالب شده های منطقه هستند. آنها میخواستند که بزرگان قوم ابراهیم خیل را تباه سازند. بعضی از اعضای خانواده دو تن انتحاری که گمان میرود از عملیات مطلع بودند بازداشت شده اند.

متاسفانه دیروز کابل گواه یک حادثه انفجار ماین مقناطیسی بود که دو نفر مسنوبین اسبق اردوی ملی را زخمی ساخت که زخم یک تن آنها شدید و عمیق است. در عین حال ارزیابی ما در مورد خسارات به جا مانده از حمله بالای وکیل صاحب خان محمد وردک ادامه دارد. پش از ارزیابی خسارات تصمیم خواهیم گرفت که آیا توان جبران کامل و نسبی را داریم و یا اینکه با پرداخت یک مقدار پول تنها دلجویی از متضررین نماییم. درین ارتباط شما را درجریان قرار خواهیم داد.

دوم : از امنیت ملی کابل بخاطر دستگیری ثناوالله مشهور به محمد سلیم یکی از قملدادی های داعش و سمیع الله عضو شبکه حقانی که هردو بخاطر ترور های هدفمند کار میکردند سپاس می نمایم. مردم می پرسند که چرا با این همه دستگیری ها هنوز این هسته های جهل و وحشت ختم نشده اند. این برمیگردد به تصویر بزرگ جنگ . تعبیر و تفسیر طالب از توافق با امریکا در دوحه این است که باید بیشتر بکشد تا بیشتر امتیاز بگیرد و این بار تاکتیک شان ساختن هسته های کوچک سه نفری و پنج نفری است. وقتی یک هسته از میان میرود هسته دومی و سوم را فعال می سازند. گفته شده است که بخاطر انفجارات پس از توافق با امریکا آنها پنجصد تن را در وزیرستان تعلیمات بمب گذاری دادند و در هسته های کوچک به شهر های کلان روان کردند. تا اکنون تعداد زیادی ازین پنجصد تن از بین رفته ویا دستگیر گردیده اند.

سوم : تعدادی از جرم پیشه های شامل فهرست ها بصورت غیر مستقیم تماس میگیرند تا خود را از میکانیزم تسلیمی و تصفه آگاه سازند. ریاست تحقیقات جنایی وظیفه دارد که کسانی را که بالایشان دعوای حق العبدی نیست پس از بایومتریک و تخلیه اطلاعتی سند تصفیه بدهد. آنعده که میخواهند اسم شان از فهرست جرم پیشه ها خارج شود به ریاست تحقیقات جنایی قوماندانی امنیه کابل و یا ریاست امنیت ملی کابل مراجعه نمایند.

چهارم : هزاران عدد سیم کارت بی سند جمع آوری گردید. در صورتیکه فروشنده بتوانند فهرست شماره های این نمرات را از شرکت ها بدست بیاورند و در عین حال به حیث فروشنده جواز گرفته و تعهد دهند که فروش غیر قانونی را توقف میدهند سیم کارت هایشان دوباره تحویل شان خواهد شد.

پنجم : رضایت از جلسات شش ونیم صبح /میثاق امنیتی کابل به شصت و سه درصد کاهش یافته است. یعنی شانزده درصد مخالفت نموده – دو درصد دشنام داده اند و نوزده درصد دیگر پیشنهادات و تحلیل داده اند. تمام اطلاعات موثق برای اقدام استفاده میشوند. در بیست و چهار ساعت گذشته با نزدیک شش هزار شهروند کابل مراوده صورت گرفته است. تمام مراودات با اتکا به سیستم و نهاد هایی است که در میثاق امنیتی درج اند.

در عین زمان روند سبوتاژ میثاق امنیتی و جلسات شش و نیم که میکانیزم تطبیق آنرا جهت میدهد از سوی حلقات خاص انجام می یابد. طالب – داعش و گروه های تباهکار با اتکا به افزار سخت و خشن علیه این برنامه قرار دارند. شماری هم با استقاده از ابزار نرم بر ضد جلسه شش ونیم و میثاق امنیتی آستین برزده اند. برای فعلا برای حلقات مخرب و سبوتاژ گر که بدون مدرک و اسناد ذهن مردم را مغشوش می سازند تنها وضاحت قانون را می نویسم تا بدانند که اگر اقدامی صورت گیرد به اساس همین قانون خواهد بود. لطفا به متن قانون توجه نمایید.

ماده ۲۴۳ کود جزای افغانستانشخصی که در زمان جنگ با نشر اخبار، اعلامیه ها، اظهارات دروغ یا مغرضانه عمداً به صورت شفاهی یا تحریری یا به هر وسیله دیگری به منظور حمایت از دشمن تبلیغ یا توطیه نماید به نحوی که به قدرت دفاع کشور یا عملیات نظامی نیروهای نظامی ضرر رساند یا سبب هرج و مرج یا تضعیف روحیه مردم گردد، به حبس طویل تا ده سال، محکوم می گردد.فقره یک ماده ۲۵۱ کود جزای افغانستان شخصی که اطلاعات، بیانات یا شایعات غیر واقعی و مغرضانه را در مورد اوضاع داخلی کشور به منظور تضعیف اعتبار مالی یا امنیت ملی کشور نشر نماید، به حبس متوسط محکوم می گردد

ششم : بازهم افتخار تقدیر و تمجید از کارکرد سی و پنج نفر منسوبین پولیس را داشتم. احصاییه منسوبین که تقدیر نامه بدست آورده اند – احصاییه دزدی هایی که حل گردیده – اختطاف های حل شده و نا حل – احصاییه تحقیقات ناتکمیل و تحقیقات بی سرنخ را فردا یا پس فردا با مردم شریک خواهیم ساخت. روز تان خوش.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: