افغانستان

«ادارات ایجادشده براساس فرمان تقنینی باید توسط پارلمان تأیید شود»

رییس‌جمهور اشرف غنی می‌گوید اداراتی که براساس فرمان تقنینی ایجاد شده است، باید برای تأیید به پارلمان معرفی شود.

رئیس جمهور این موضوع را امروز «چهارشنبه، ۱۷ جدی» در نشست کابینه‌ مطرح کرده است. او گفته است که انتقاد پارلمان در مورد ایجاد این ادارات براساس فرمان تقنینی به‌جا است.

غنی افزوده است: «پارلمان در این مورد (ایجاد ادارات براساس فرمان تقنینی) حق به جانب است.»

او از وزارت دولت در امور پارلمانی خواسته است که برای معرفی این ادارات به پارلمان اقدام کند.

پیش از این مجلس نمایندگان از ریاست‌جمهوری خواسته بود که تشکیلات شماری از ادارات تازه‌تأسیس‌شده را برای تأیید به این مجلس بفرستد. مجلس نمایندگان همچنان گفته بود که حکومت در ادغام و ایجاد ادارات در صلاحیت‌های شورای ملی مداخله می‌کند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: