افغانستان

دو قاضی زن در کابل ترور شدند

پولیس کابل تایید می‌کند که صبح امروز ۲۸ جدی حوالی «۸:۳۰» دو قاضی زن در مربوطات حوزه چهارم شهر کابل منطقه “سرک دهم قلعه فتح‌الله” توسط افراد ناشناس ترور شده‌اند.
در همین حال دادگاه عالی کشور تایید می‌کند دو قاضی زن از کارمندان این نهاد در یک رویداد هدف‌مند در کابل کشته شده اند، و یک راننده‌شان زخمی شده است.

این در حال است که مردم از افزایش ترور های هدف‌مند در شهرکابل نگران اند. و از دولت میخواهند راهکار مناسب برای قتل های هدف‌مند ایجاد کند.
همچنان وزارت داخله در هفته قبل اعلام کرده بود؛ پولیس مسولیت تامین امنیت خبرنگاران و فعالین مدنی کشور را دارد. و این وزارت در یک برنامه جدید، امنیت افراد مشهور کشور را تامین می‌کند.

مسوولیت این رویداد را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: