افغانستان

شهر کابل با کمره‌های امنیتی پیشرفته مجهز می‌شود.

امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری کشور می‌گوید که شهر کابل با کمره‌های امنیتی پیشرفته به‌ارزش بیش از صدمیلیون دالر امریکایی مجهز می‌شود.

آقای صالح امروز «چهارشنبه، ۱۷ جدی» در یک یادداشت فیس‌بوکی گفته است که برنامه‌ی نصب این کمره‌های امنیتی با کمک متحدین دولت افغانستان در «حمایت قاطع» انجام می‌شود.

او افزوده است: «اکنون که تکنالوژی پیشرفت چشم‌گیر کرده است، قرارشد که کابل بهتر و مخفی‌تر از گذشته با تکنالوژی پیشرفته زیر پوشش کمره‌های امنیتی قرار گیرد.»

معاون نخست ریاست‌جمهوری کشور تأکید کرده است که با این اقدام ساحه‌ی فعالیت برای «تروریستان» و «دزدان» در شهر کابل، تنگ‌تر می‌شود.

به گفته‌ی او، آخرین باری که در شهر کابل کمره‌های امنیتی به‌صورت منظم نصب شده بود،‌ سال ۲۰۰۸ میلادی بوده است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: