افغانستان

عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه با حکم رئیس جمهور برکنار شد.

رییس جمهور غنی با صدور دو فرمان جداگانه، عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه را برکنار و محمد خالد پاینده را به عنوان سرپرست جدید این وزارت تعیین کرده است. ارغندیوال دومین وزیر حکومت است که برکنار می‌شود. پیش از این رییس جمهور غنی احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه را برکنار کرده بود.

اداره امور ریاست جمهوری روز شنبه، چهارم دلو اعلام کرد که در این فرمان، دلایل برکناری وزیر مالیه تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیأت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومت‌داری خوب و رعایت نکردن ماده ۷۷ قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایات مقام ریاست جمهوری، ذکر شده است.

عبدالهادی ارغندیوال از نخستین اعضای کابینه جدید حکومت بود که در دوازدهم حمل امسال به عنوان سرپرست وزارت مالیه تعیین شد. او رای تأیید مجلس نماینده‌گان را نیز به دست آورد.

ارغندیوال پیش‌تر با برکناری ۵۹ کارمند و رییس منابع بشری این نهاد که از سوی هیأت بررسی‌کننده اداره امور ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود، مخالفت کرد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا