افغانستان

چهار فرد ربوده شده از نزد رباینده‌گان در هرات نجات داده شدند

سیدوحید قتالی، والی هرات، روز «دوشنبه، ۲۹ جدی» در یک نشست خبری گفت که در جریان این عملیات، ۱۲ آدم‌ربا که اعضای یک شبکه حرفه‌ای آدم‌ربایی هستند، بازداشت شدند.

به گفته او، طی سه ماه اخیر ۴۲ فرد آدم‌ربا از سوی ریاست عمومی امنیت ملی و ۳۵ فرد دیگر توسط پولیس در هرات بازداشت شده‌اند. سلطان داوود، فرمانده پولیس هرات، در این نشست خبری گفت که افراد آزاد شده بین ۱۵ تا ۳۰ روز در نزد آدم‌ربایان بودند.

محمدنصیر، فرد نجات‌یافته می‌گوید آدم‌ربایان چهار نفر را داخل یک چاه کوچک حبس کرده و دست‌ها و پاهای‌شان را بسته بودند. مهدی، یکی دیگر از نجات‌یافته‌گان می‌گوید از سوی رباینده‌گان شکنجه و لت‌وکوب شده است.

وابسته‌گان افراد رهاشده از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهند که عاملان آدم‌ربایی‌ها را به کیفر برسانند و سخت مجازات کنند. عبدالقیوم، از نزدیکان افراد رهاشده می‌گوید آدم‌ربایان پول‌های گزافی از آنان طلب کرده بودند.

بر اساس معلومات نهادهای امنیتی، این گروه رباینده‌گان از باندهای حرفه‌ای بودند و قربانیان را در روستای امام شش‌نور ولسوالی انجیل هرات نگه‌داری می‌کردند. پیش از این نیز پولیس هرات یک گروه پنج نفری آدم‌ربایان را بازداشت کرده بود.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا