افغانستان

کبیر خان عیسی خیل، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور حقوقی و رئیس عمومی این واحد تعیین شد.

کبیر خان عیسی خیل منحیث مشاور ارشد رئیس جمهور در امور حقوقی و رئیس عمومی واحد حقوقی ریاست جمهوری تعیین شد.

ریاست اداره امور ریاست جمهوری اعلام کرده است که بر اساس فرمان اشرف غنی مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور حقوقی به واحد حقوقی ریاست جمهوری در امور معاهدات و قراردادهای تجارتی و اقتصادی بین المللی تعدیل و همزمان کبیر خان عیسی خیل منحیث مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور حقوقی و رئیس عمومی واحد یاد شده، در بست خارج رتبه ایفای وظیفه می نماید.

همچنان مطابق فرمان متذکره، تمام ارگان های دولتی ملکف اند که مسوده تفاهم نامه‌ها، موافقت نامه‌ها، معاهدات و قراردادهای تجارتی و اقتصادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با کشور ها، سازمان های بین المللی و شرکت های خارجی را با رعایت احکام اسناد تقنینی نافذه کشور در هماهنگی با این واحد طی مراحل نمایند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا