افغانستان خبر برتر

تطبیق واکسن کرونا در افغانستان در جریان هفته جاری آغاز می‌شود.

 وزارت صحت عامه می‌گوید که قرار است برنامه تطبیق واکسن کرونا در کشور در جریان هفته جاری به صورت رسمی آغاز شود.

دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه روز «یک‌شنبه، ۳ حوت» می‌گوید که زمان دقیق آغاز برنامه تطبیق واکسن کرونا هنوز مشخص نشده است.

نظری احتمال داد که روز چهارشنبه‌ هفته جاری تطبیق واکسن کرونا در برنامه‌ای در ارگ ریاست جمهوری آغاز شود.

افغانستان ۵۰۰ هزار دوز واکسن کرونا ساخت هند را دریافته است. قرار است با این مقدار، حدود  ۲۵۰ هزار تن در کشور واکسن شوند.

شورای امنیت ملی به وزارت صحت عامه دستور داده است که گروه‌های معروض به خطر، نیروهای امنیتی، کادر درمانی و خبرنگاران را در اولویت قرار دهد.

نخستین محموله واکسن که از سوی هند به افغانستان کمک شده بود، در نوزدهم دلو به کابل رسید.

واکسن «کوویشلید» ساخت هند که به افغانستان اهدا شده است در آن زمان از سوی سازمان صحی جهان جهان تأیید نشده بود، اما این سازمان چند روز پیش استفاده از واکسن کرونا ساخت هند را تأیید کرد.

وزارت صحت عامه می‌گوید که برای ۲۰ درصد جمعیت کشور واکسن کرونا تدارک شده است و قرار است برای ۴۰ درصد دیگر جمعیت کشور نیز واکسن کرونا از سوی شرکای صحی افغانستان کمک شود.

براساس آمار رسمی، در افغانستان تاکنون بیش از ۵۵ هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شناسایی شده‌اند. از این میان، بیش از دو هزار نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته‌اند.

گفته شده است که اگر ۶۰ درصد جمعیت کشور واکسن کرونا را دریافت کنند، معافیت کلته‌ای در برابر این ویروس شکل خواهد گرفت.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: