۱۹ حوت , ۱۳۹۹
افغانستان خبر برتر

دو هزار افغانی به معاشات کارمندان دولتی از آغاز سال جدید اضافه می‌شود

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان و وزارت مالیه در مورد افزایش دو هزار افغانی در معاشات کارمندان دولتی سر از ماه حمل سال آینده به توافق رسیده‌اند.

سیدعظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که پس از ردشدن دو مسوده بودجه سال مالی ۱۴۰۰، این کمیسیون و وزارت مالیه توافق کردند که هر دو طرف انعطاف نشان دهند.

کبرزانی افزود که طبق توافق، افزایش دو هزار افغانی در معاش ۴۴۵ هزار و ۹۲۲ کارمند دولت بیش از ۱۰ میلیارد و ۷۰ میلیون افغانی را هزینه روی دست حکومت می‌گذارد.

منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان افزود که افزایش دو هزار افغانی در معاش کارمندان دولت به شمول معلمان یک گام به جلو است، اما کافی نیست.

به گفته او، پنج میلیارد افغانی در مسوده سوم بودجه گنجانیده می‌شود و پنج میلیارد افغانی دیگر نیز در بررسی وسط سال به وجه اختصاصی که برای یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان دولت اختصاص داده شده است، افزوده می‌شود.

پیش‌نویس بودجه تاکنون دوبار از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده است. بحث‌ها در کمیسیون‌های مجلس روی پیش‌نویس سوم جریان دارد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط