معلومات

رئیس جمهور غنی و رئیس جمهور قزاقستان، تلفونی صحبت کردند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور قبل از ظهر امروز «چهارشنب۲۲دلو» با قاسم جومرت توکایف رئیس جمهور قزاقستان، صحبت تیلفونی کرد.
بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری در این مکالمۀ تلفونی، هر دو جانب در مورد گسترش مناسبات دو جانبه، پروسۀ صلح افغانستان و مسایل منطقوی بحث و تبادل نظر نمودند.
همچنان رؤسای جمهور دو کشور در خصوص حل عاجل مشکل محصلین افغان در قزاقستان و گسترش روابط تجارتی و همکاری های اقتصادی میان افغانستان و قزاقستان، صحبت کردند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: