۱۷ حوت , ۱۳۹۹
افغانستان

روند تطبیق واکسین کرونا در افغانستان امروز آغاز می‌شود

ارگ ریاست‌جمهوری کشور اعلام کرده است که روند تطبیق واکسین کرونا امروز «سه شنبه ۴ حوت» آغاز می‌شود.
افغانستان ۵۰۰ هزار دوز واکسین کرونا را از هند دریافت کرده است.
دولت گفته است که واکسین کرونا در گام نخست بر کارمندان صحی و نیروهای امنیتی و دفاعی تطبیق می‌شود.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط