۱۷ حوت , ۱۳۹۹
افغانستان

سازمان ملل متحد: تلفات غیرنظامیان در افغانستان افزایش یافته است.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تلفات غیر نظامیان درافغانستان پس از اغاز مذاکرات صلح افزایش یافته است.

براساس آمار این سازمان از اول ماه جنوری تا ۳۱ ماه سپتمبر سال میلادی، افغانستان شاهد ۳۰۳۵ کشته شدن غیرنظامیان بوده است.

ربع اخیر ۲۰۲۰ شاهد بیشترین تعداد کشته شده گان و زخمی شدن غیر نظامیان در جریان سال بوده است.

در این گزارش آمده است که برای هفتمین سال متوالی ، یوناما بیش از ۳۰۰۰ غیرنظامی را در یک سال کشته ثبت کرد ، در حالی که افغانستان در میان کشنده ترین مکان های غیرنظامی جهان باقی مانده است.

یک ویژگی ناراحت کننده درگیری همچنان تأثیرات تکان دهنده و نامتناسب بر زنان و کودکان افغان است. آنها ۴۳ درصد از کل تلفات غیرنظامیان را تشکیل می دهند: تعداد تلفات کودکان ۲،۶۱۹ (۳۰ درصد) و زنان ۱،۱۴۶ (۱۳ درصد) است. از زمان شروع مستندات سیستماتیک یوناما در سال ۲۰۰۹ ، تعداد زنان بیشتری در درگیری ها در سال ۲۰۲۰ کشته شده است. در مجموع ۱۱۵۰ زن و کودک کشته شدند (۳۹۰ زن و ۷۶۰ کودک).

گزارش سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان

تعداد کلی تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۲۰ از ۸،۸۲۰ نفر (۳،۰۳۵ کشته و ۵،۷۸۵ زخمی) برای اولین بار از سال ۲۰۱۳ به زیر ۱۰،۰۰۰ رسیده و در سال ۲۰۱۹ با ۱۵ درصد کاهش همراه بوده است. گرچه تعداد کاهش یافته قابل استقبال است ، اما مستندات نشان می دهد که سطح پایین تر کل آسیب ها با افزایش برخی از تاکتیک ها و همچنین افزایش غیر مشخصه آسیب غیرنظامیان در سه ماهه آخر سال تا حدی جبران شد.

مذاکرات صلح افغانستان که از ۱۲ سپتامبر بین نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر آغاز شد ، نتوانست از میزان آسیب های غیرنظامی که شاخص اصلی میزان خشونت است ، تخفیف یابد. در عوض ، افزایش خشونت با روندها و عواقب نگران کننده وجود داشت.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط