۱۷ حوت , ۱۳۹۹
افغانستان اقتصاد

کانال نصرت، در ولایت فراه تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد.

کانال نصرت در ولایت فراه تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد.

اداره ملی تنظیم امور آب «شنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۹» اعلام کرد این پروژه از طرف این اداره در ولایت فراه به منظور مدیریت آب، آبیاری زمین‌های زراعتی و کنترول سیلاب‌های موسمی تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد.

کانال نصرت که ۳۶ کیلومتر طول دارد، ۵ هزار هکتار زمین زراعتی را آبیاری نموده و ۱۱۳۰۰ خانواده از آن مستفید می‌گردد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط