افغانستان خبر برتر

واکسین کرونا ساخت هند تا یک هفته دیگر به افغانستان می‌رسد

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که قرار است تا یک هفته دیگر، واکسین‌های ساخت هند برای ویروس کرونا، به افغانستان برسند.

به‌گفتۀ مسؤولان وزارت صحت، هند ۵۰۰ هزار دوز واکسین ویروس کرونا را به افغانستان می‌فرستد؛ اما این واکسین‌ها هنوز تأییدی سازمان جهانی بهداشت را نگرفته‌اند.

با این حال به‌گفته وزارت صحت عامه، هیچ واکسینی بی تأییدی سازمان صحی جهان وارد کشور نخواهد شد.

به‌گفتۀ مسؤولان وزارت صحت، قرار است ۳ میلیون دوز واکسین دیگر به کمک اتحادیه جهانی واکسین تا نزدیک به ۲ ماه دیگر به افغانستان برسد و برای ۲۰ درصد جمعیت، تطبیق شود.

دستگیر نظری، سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه گفت: «این واکسین هنوز تأییدی سازمان صحی جهان را ندارد و لی تا یک هفته دیگر بربنیاد تماس‌هایی که با سازمان صحی جهان داشیم این واکسین تأییدی سازمان صحی جهان را می‌گیرد. اگر در پروسیجر تأییدی   سازمان صحی جهان کدام مشکل به وجود نیاید ما در هفته آینده تطبیق واکسین کرونا را در کتوری‌‎های اول قرار دارند تطبیق را آغاز می‌کنیم.»

به‌گفتۀ سخن‌گوی وزارت صحت، واکسین ساخت هند که قرار است به افغانستان وارد شود  در چندین کشور از جمله هند، انگلستان و پاکستان تطبیق شده‌است و تاکنون هیچ‌گونه عوارض جانبی نداشته‌است .

در حالی که تطبیق واکسین کرونا در کشورهای ثروتمند و با درآمد متوسط در جهان آغاز شده است، بسیاری از کشورهای نادار به شمول افغانستان، هنوز این واکسین را دریافت نکرده‌اند.
مردم افغانستان از حکومت می‌خواهند که برای دریافت و تطبیق واکسین ویروس کرونا بکوشد.

سید اکبر سادات، باشندۀ کابل گفت: «کشورهای دنیا شب و روز در تلاش این استند که کرونا را نابود کنند، از این مشکل بزرگ کشور شان بیرون کنند، اما در افغانستان هیچ گونه توجهی نیست، در فکر صحت مردم نیستند.»

وزارت صحت‌عامه اعلام کرده‌است که در ۲۴ ساعت گذشته ۶۵ رویداد تازه ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند.

بربنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت تنها یک بیمار کووید نزده جان باخته و ۲۳ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: