جهان

‍شخصی که ۳۳ میلیون پوند برای مبارزه با کرونا جمع آوری کرد، بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

کاپیتان تام مور، که تقریباً ۳۳ میلیون پوند برای سرویس بهداشت ملی انگلستان جمع آوری کرد، در اثر کرونا در سن ۱۰۰ سالگی درگذشت.
تام مور، سرباز ۱۰۰ ساله جنگ جهانی دوم که تلاش های وی برای جمع آوری میلیون ها نفر برای خدمات بهداشت ملی انگلستان، وی را به یک نماد مورد ستایش جهانی در جریان اولین موج شیوع Covid-۱۹ تبدیل کرد، پس از ابتلا به این بیماری، «سه شنبه ۱۴دلو» در بیمارستان درگذشت.

خانواده وی گفتند که مور روز «یکشنبه ۱۲دلو» به دلیل مشکلات تنفسی به بیمارستان منتقل شد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: