افغانستان

به خانواده‌های «شهدا» در کابل و قندهار زمین توزیع می‌شود

دواخان مینه‌پال، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری گفته است که برای خانواده‌های «شهدا» در کابل و قندهار زمین توزیع می‌شود.
آقای مینه‌پال امروز «چهارشنبه، ۱۳ حوت» در تویتی نوشته است که در ولایت کابل ده‌هزار نمره زمین و در ولایت قندهار چهارهزار نمره زمین به خانواده‌های «شهدا» توزیع می‌شود.
آقای مینه پال جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: