افغانستان

به ۲ هزار و ۵۰۰ دهقان متضرر در سرپل پول نقد توزیع می‌شود.

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سرپل،امروز «چهارشنبه ۱۸حمل ۱۴۰۰» اعلام کرده است که به همکاری سازمان زراعت و خوراکه جهان، FAO، و هم‌چنین دفتر «ACTED»، به دوهزار و پنج‌صد دهقان متضرر از حوادث طبیعی در ولسوالی‌های سانچارک و گوسفندی پول نقد توزیع می‌کند.
بر اساس اعلامیه این ریاست قرار است به هریک از این دهقانان مبلغ پنجاه دالر توزیع شود. قبلاً نیز به این دهقانان تخم گندم و کود کیمیاوی توزیع شده است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: