افغانستان

عربستان سعودی «سه شنبه ۲۴ حمل» را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد.

رسانه‌های عربستان سعودی به‌نقل از مقام‌های این کشور اعلام کرده‌اند که «سه شنبه ۲۴حمل» برابر با نخستین روز ماه مبارک رمضان است.

وزارت کار و امور اجتماعی روز نخست ماه مبارک رمضان را در کشور رخصتی عمومی اعلام کرده است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: