افغانستان

پروسه اخذ امتحان کانکور در بامیان آغاز شد.

بامداد امروز چهارشنبه، ۸ ثور ۱۴۰۰ پروسه اخذ امتحان کانکور فارغان صنف دوازدهم در دانشگاه ولایت بامیان آغاز شد.

دفتر مطبوعاتی والی بامیان اعلام کرده است که در امتحان کانکور سال ۱۴۰۰ ولایت بامیان به تعداد ۵۲۱۸ نفر فارغ صنف دوازدهم اشتراک کرده اند که شامل؛ ۲۳۲۸ نفر دواطلب اناث و ۲۸۹۰ نفر‌ دواطلب ذکور می باشند.

برگزاری این امتحان که به مدت سه روز در مرکز ولایت بامیان ادامه دارد؛ فارغان صنف دوازدهم از بخش‌های عمومی، متفرقه، شبانه، چهارده پاس و علوم دینی اشتراک نموده اند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: