افغانستان

فهد داوود، به عنوان رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی افغانستان تعیین شد.

اداره امور ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای، امروز «یک‌شنبه، ۵ ثور» گفته است که بر اساس حکم ریاست جمهوری، فهد داوود به عنوان رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی تعیین شده است.

گفتنی است که پیش از این، محمدقاسم وفایی‌زاده در این سمت کار می‌کرد، اما او چندی پیش استعفا کرد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: