افغانستان

وزارت امور داخله: چهار تن در پیوند به تخریب پایه‌های برق بازداشت شدند.

وزارت امور داخله از بازداشت چهار تن در پیوند به بمب‌گذاری و تخریب پایه‌های برق خبر داده است.

حمید روشن، معاون سخنگوی وزارت امور داخله روز «شنبه، ۲۲ ثور» گفت که این چهار تن روز جمعه بازداشت شده‌اند. روشن جزییات بیش‌تری در این مورد نداده است.

او خاطرنشان کرد که بازجویی از این افراد جریان دارد.

به گفته حمید روشن، سال گذشته نیز پایه‌های برق از سوی «لشکر تاریکی» تخریب شده بود که شش تن در پیوند به آن بازداشت شدند و در اعترافات خود گفتند که عضو گروه طالبان هستند.

معاون سخنگوی وزارت امور داخله گفت که تخریب پایه‌های برق یک عمل تروریستی است و با عاملان آن برخورد قانونی و جدی خواهد شد.

گروه طالبان دست داشتن در تخریب و انفجار پایه‌های برق در شمال کابل را رد کرده و انفجار پایه‌های برق را نکوهش کرده‌ است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: