باید بدانیم

ولایت کاپیسا – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت کاپیسا

ولایت کاپیسا، سرحد مشترک با ولایات پنجشیر، لغمان، کابل و پروان دارد. ولایت کاپیسا تا دیر زمانی بخشی از کابل محسوب می‌شد. اما در سال ۱۳۵۲ زمانی که سردار محمد داوود خان حاکمیت را بدست گرفت، ولایت کاپیسا به یکی از ولسوالی های بزرگ مبدل و مربوط ولایت پروان شد. اما در سال ۱۳۵۹ به ولایت ارتقاء یافت.

مرکز ولایت کاپیسا شهر محمود راقی می‌باشد.

ولسوالی های ولایت کاپیسا

  • اَلِه‌سائی
  • تَگاب
  • حصهٔ اول کوهستان
  • حصهٔ دوم کوهستان
  • کوه‌بند
  • محمود راقی
  • نَجراب

نقشه ولایت کاپیسا

نفوس ولایت کاپیسا

بر اساس احصاییه ملی کشور در سال ۱۳۹۸ نفوس ولایت کاپیسا  ۴۷۹ هزار و ۸۷۵ نفر برآورد شده است که ۲۴۲ هزار و ۲۸۴ نفر آن را مردان و ۲۳۷ هزار و ۵۹۱ نفر آن را زنان تشکیل می‌دهد.

۱ هزار و ۷۲۶ نفر از نفوس این ولایت شهر نشین هستند.

پر نفوس ترین ولسوالی ولایت کاپیسا

پر نفوس ترین ولسوالی ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب است که ۱۲۴ هزار و ۸۲۵ نفر نفوس دارد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: