افغانستان اقتصاد

افغانستان سال گذشته ۴۱ هزار و ۸۵۵ متریک تُن کنجد برداشت کرده است.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور اعلام کرده است که در جریان سال گذشته‌ی خورشیدی (۱۳۹۹) نزدیک به ۴۱ هزار و ۸۵۵ متریک تُن کنجد برداشت شده است.

بر اساس خبرنامه‌ سال گذشته کشت‌زارهای کنجد در سراسر کشور به ۶۵ هکتار رسیده بود.

بیشترین کشت‌زارهای کنجد در ولایت‌های فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، قندوز، تخار، بغلان و هلمند وجود داشته است.

براساس معلومات وزارت زراعت، کنجد از خاصیت‌های زیادی برخوردار است که از آن برای تهیه‌ی روغن، خوش‌طعم کردن غذا و تقویت و حفظ سلامت پوست استفاده می‌شود.

این وزارت همچنین گفته است که استفاده از روند کنجد در پیش‌گیری از مرض دیابت نیز تأثیر دارد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: