افغانستان خبر برتر

فرمانده ناتو:‌ با خروج نیروها از افغانستان، خشونت افزایش می‌یابد.

در حالی که فرمانده امریکایی نیروهای بین‌المللی در افغانستان نسبت به افزایش خشونت‌ها پس از خروج قوای ناتو هشدار داده، پارلمان افغانستان خواستار آن شده که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان به شکل مسئولانه انجام شود.
کمیته أمور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان افغانستان امروز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که خروج نیروهای بین‌المللی با توجه به ظرفیت نیروهای امنیتی این کشور مایه نگرانی است و تأکید که کرده که همان‌گونه که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان براساس یک توافق جانبه بود، خروج این نیروها نیز باید مسئولانه انجام شود.
در همین حال اسکات میلر فرمانده ارشد امریکایی ناتو در افغانستان علارغم ستایش از توانایی‌های اردوی افغانستان اظهار نگرانی کرد که با خروج نیروهای بین‌المللی، خشونت‌ها در این کشور بیشتر شود.
از سوی دیگر میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان از طالبان خواست که برای ایجاد اعتماد و به نتیجه‌رسیدن مذاکرات صلح، آتش‌بس را تمدید کنند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: