افغانستان خبر برتر

رییس ستاد ارتش امریکا: آینده‌ی افغانستان غیرقابل پیش‌بینی است.

جنرال مارک میلی، «رییس ستاد مشترک ارتش امریکا» گفته است که آینده‌ی افغانستان غیرقابل پیش‌بینی است و متغیرهای زیادی در این کشور وجود دارد.

خبرگزاری بی بی سی گزارش کرده است که مارک میلی در گفت‌وگو با خبرنگاران امریکایی گفته است که در افغانستان از یک طرف احتمال استقرار دولت و ارتش متحد وجود دارد و از طرف دیگر احتمال این وجود دارد که تبعات بسیار بدی در این کشور پدیدار شود.

او افزوده است که تاکنون مشخص نیست که کدام یک از این گزینه‌ها به واقعیت مبدل می‌شود. آقای میلی اما تأکید کرده است که باید منتظر تابستان پیشرو ماند.

از سویی هم، جنرال مارک میلی گفته است که ارتش ۳۰۰ هزار نفری افغانستان که تجربه‌ی رهبری سال‌ها جنگ در این کشور را دارد و نسبتا خوب مجهز و آموزش هم دیده، عامل حیاتی در تعیین آینده‌ی افغانستان است.

همچنان رییس ستاد مشترک ارتش امریکا گفته است که هنوز احتمال رسیدن به یک راه‌حل سیاسی در افغانستان از طریق مذاکره میان گروه طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای جلوگیری از وقوع «جنگ عظیم داخلی» وجود دارد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: