افغانستان

میدان هوایی قندهار، به دولت افغانستان واگذار شد.

سفارت امریکا در کابل اعلام کرده است که نیروهای این کشور میدان هوایی قندهار را در جریان هفته‌ی جاری به مقام‌های دولت افغانستان واگذار کرده‌اند.

سفارت امریکا امروز «جمعه، ۲۴ ثور» در رشته‌تویتی گفته است که نیروهای امریکایی برای نزدیک به دو دهه با نیروهای امنیتی افغانستان شانه‌به‌شانه با تروریزم مبارزه کرده‌اند.

به‌گفته‌ی این سفارت، نیروهای ناتو و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، مأموریت مشترک داشتند و متحدان ثابت بودند.

سفارت امریکا در ادامه گفته است که به حمایت خود از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می‌دهد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: