جهان خبر برتر

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران شد.

ستاد انتخابات وزارت داخله ایران، ابراهیم رئیسی را پیروز انتخابات اعلام کرد.

بنا به اعلام وزارت داخله ایران آقای رئیسی با حدود ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار رای بیش از ۷۲ درصد آرا را کسب کرده است.

 

 

#خبرگزاری‌شاهد

www.shahed.news

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: