افغانستان

امرالله صالح: کابل از منظر جرم های جنایی امن تر از بعضی شهر های منطقه است.

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری می گوید: کابل از منظر جرم های جنایی امن تر از بعضی شهر های منطقه است اما از منظر تروریزم نه.
آقای صالح در گزارش جلسه شش و نیم صبح روز «چهارشنبه ۲۶ جوزا» نوشته است که تطبیق میثاق امنیتی کابل با جدیت و نظم همیشگی ادامه دارد. در جلسات اخیر بیشترین تمرکز روی امنیت ساحه ارغندی پغمان – ولسوالی موسهی – خاک جبار – سروبی – کوهدامن – غرب کابل – پیگرد مجرمین بزرگ بخصوص اختطاف گران – تمرکز روی از بین بردن هسته های تروریستی شهری بخصوص تثبیت عاملین حملات غرب کابل – تطبیق برنامه حفاظت از تاسیسات برشنا که خوشبختانه دو نفر از تروریستان دخیل در انفجار پایه های برق دستگیر شدند.
آقای صالح می گوید درین مدت نزدیک به نه صد دسیسه برای ترور و بمب گذاری در ولایت کابل بخصوص مناطق شهری خنثا شده است.
معاون نخست ریاست جمهوری نوشته است که کابل از منظر جرم های جنایی امن تر از بعضی شهر های منطقه است اما از منظر تروریزم نه.
آقای صالح می گوید تنها دولت قوی و کارا میتواند حراست از جان و عزت هر فرد نماید او از مردم خواسته است بخاطر خودشان با نهاد های دولتی همکاری کنند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: