افغانستان

قاضی محمدامین وقاد، از چهره‌های جهادی و سیاسی کشور در گذشت.

قاضی محمدامین وقاد، از چهره‌های جهادی و سیاسی کشور در گذشت.
جلال‌الدین وقاد، پسر محمدامین وقاد خبر فوت پدرش را در یک یادداشت فیسبوکی تأیید کرده است و گفته می‌شود که آقای وقاد به‌دلیل مشکلات قلبی و تنفسی فوت کرده است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: