جهان

مکنزی اسکات، همسر سابق جف بزوس بنیان‌گذار آمازون، دو میلیارد و هفتصد میلیون دالر به خیریه کمک کرد.

مکنزی اسکات، همسر سابق جف بزوس بنیان‌گذار آمازون، دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار دیگر به چندین موسسه خیریه کمک کرده است.

خانم اسکات گفته که قصد داشته پول را به کسانی بدهد که در گذشته توجه کمتری به آنها شده است.

او گفت که ۲۸۶موسسه را انتخاب کرده که روی مساله تبعیض نژادی هنر و آموزش کار می‌کنند.

مکنزی اسکات یکی از ثروتمند‌ترین زنان دنیاست.

او که در بنیان گذاری آمازون در سال ۱۹۹۴ به جف بزوس کمک کرده بود پس از جدایی چهار درصد از سهام شرکت راگرفت.

خانم اسکات پیش از این هم به خیریه کمک‌های زیادی کرده بود. او در دسامبر سال گذشته  اعلام کرد که در عرض چهار ماه چهار میلیارد دلار به خیریه داده است.

علیرغم این کمک‌ها، او هنوز بیست ودومین فرد ثروتمند جهان است که بیش از  میلیارد ۵۹ میلیارد دلار ثروت دارد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: