افغانستان

وزارت داخله: دستور بازداشت کسانی که برای تسلیمی پاسگاه‌ها به طالبان میانجی‌گری می‌کنند، صادر شده است

وزارت امور داخله می‌گوید که در روزهای اخیر شماری تحت نام «متنفذان محلی» در برخی از ولایت‌ها برای تسلیمی پاسگاه‌های امنیتی به طالبان میانجی‌گری می‌کنند.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، روز یک‌شنبه، بیست‌وسوم جوزا، در یک رشته توییتی نوشته است که این کار «خلاف اصول و قواعد نظامی» است و دستور بازداشت چنین افرادی صادر شده است.

سخنگوی وزارت امور داخله افزوده است که تاهنوز چندین نفر در پیوند به این قضایا بازداشت شده‌اند.

او در ادامه نوشته است: «هرکس که دست به ‌انجام چنین کاری بزند، به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور بازداشت شان از قبل صادر شده است.»

طارق آرین می‌گوید که نیروهای امنیتی در دفاع از مردم در برابر دشمنان کشور ایستاده‌اند و از حمایت مردم قدردان هستند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: