تکنالوژی شاهد

پیشینه و پیشرفت هوش مصنوعی

سید امان نوری

پیشرفت و جهانی شدن تمام علوم ساینس و فن آوری تاریخچه طویل و پر از دغدغه چون تکامل خود انسانها دارد. انسان، این موجود هوشنمد با گذشت زمان، طبیعت و ماحول اش را با نیروی هوش و فکر اش به تسخیر در آورد  .دانش هوش مصنوعی  قطعا برگرفته از سیستم خارق العاده  فزیولوژیکی بدن خود انسان است. اینکه انسان امروزی چطور فکر می کند و چطور هوشمندانه تصمیم می گیرد.
دانش هوش مصنوعی دقیقا به همین منطق بنا شده است .در این مقاله سعی شده است که به پیشینه و تاریخ هوش مصنوعی، عوامل ظهور آن و چگونگی پیشرفت آن در جهان معاصر و بازار رقابت سخت تکنالوژی امروزی پرداخته شود.

تاریخ هوش مصنوعی

اگر به تاریخ هوش مصنوعی نظر اندازیم درمیابیم که در گذشته ها هوش مصنوعی در ساحات محدود استفاده می شده است که به نام هوش مصنوعی محدود یاد می شد  اما با گذشت زمان ساحات کاربردی آن افزایش یافت و دانشمندان به پیشرفت فراوان در این زمینه دست یافتند و هوش مصنوعی را به یک سطح بالاتر یعنی هوش مصنوعی قوی رساندند. این پیشرفت  هوش مصنوعی ساحات طبی و تعلیمی را در بر میگرفت. دانشمندان و مهندسین هوش مصنوعی در حال حاضر بالای نوع خاصی از هوش مصنوعی کار می کنند که به آن فرا هوش مصنوعی می گویند  که در زمینه های خلاقیت علمی،  تحقیقات علمی و تجربه های علمی استفاده خواهد شد. مشخصات این سطح از هوش مصنوعی بطور کامل مشخص نیست اما امید بر ان است تا به خلاقیت هایی که مهندسین هوش مصنوعی باور دارند برسد.

۱۹۵۰ این سال را میتوان سال تولد هوش مصنوعی نامید هر چند کوشش های در این زمینه قبل از این تاریخ نیز آغاز شده بود.

در این سال دانشمندی به نام جان مک کارتی بنایانگذار این دانش اصطلاح هوش مصنوعی را وارد متون علمی کرد  اما دانشمندان دیگر چون الین تورینگ با ساختن ماشین تورینگ و دانشمندی دیگر به نام کلاد شانون با انتشار نظریه به نام “تیوری معلومات و تیوری بازی” نیز در رونق هوش مصنوعی سهم گرفتند.

۱۹۷۴ در این سال تحقیقات بالای هوش مصنوعی به شاخه های جداگانه تقسیم شد و کوشش شد تا با تقسیم علوم به شاخه های واحد به مشکلات زمان شان فایق آیند از طرف دیگر در این دهه قیمت کمپیوترها نیز کاهش یافت و همزمان با آن قدرت کارایی شان نیز افزایش یافت.

مفهوم امنیت معلومات چیست؟

۱۹۸۰ این دهه را می توان دهه هوش مصنوعی نامید در این دهه هوش مصنوعی تبدیل به صنعت جدید در فن آوری جهانی شد.

۲۰۰۰ ازین سال به بعد هوش مصنوعی با تطبیق در عرصه های تخنیکی و پرآتکتیک شامل شد و سرمایه های هنگفت برای پیشرفت آن هزینه شد.

تعریف هوش

هوش مجموعه دانش های است که ما بر اثر تجربه و مطالعه بصورت آگاهانه یا غیر آگاهانه کسب می کنیم. دانش در رابطه  مستقیم با هوش می باشد. در سال های اخیر تلاش های زیادی برای اضافه کردن هوش به فن آوری انجام گرفته است که تکنیک سیستم هوشمند از ان جمله است این سیستم می توانند مانند انسان فکر کند و دلیل بیاورد. امروزه تعدادی زیادی از مسایل فن آوری با اطلاعات ناقص و کیفی سروکار دارد و سیستم های هوشمند برای حل این مشکل نیز قابلیت داشته و برای تحلیل داده ها در تغیرات اجتماعی اقتصادی و محیطی که سازمانها سروکار دارند خیلی مناسب اند.

تعریف هوش مصنوعی

از دیدگاه آلین تورینگ هوش مصنوعی موجود یا دستگاهی هوشمند است که همانند انسان عمل کند و کسی نتوانند با توجه به عملکرد انسان و دستگاه تشخیص دهد کدام یک انسان است در این دیدگاه انسان به عنوان مرجع هوشمند معرفی می گردد. اما در پاسخ به این پرسش که این دستگاه هوشمند کدام اند باید گفت که برنامه ها و ماشین های هوشمند وسایل هستند که توانایی درک استدلال و تحلیل خودکار را داشته باشد و از عملکرد انسان گونه برخوردار باشد به عنوان مثال نرم افزار تشخیص حروف توانایی تشخیص حروف یا کلمات را دارد بنا آنرا میتوان یک ماشین هوشمند نامید. تعریف دیگری که از هوش مصنوعی وجود دارد این است که هوش یک ماشین در شرایط مختلف که از خود بروز می دهد میتوان آن را هوش مصنوعی گفت یا به ماشین هایی که می توانند واکنش های مشابه رفتارهای هوشمند انسان از جمله درک شرایط پیچیده شبیه سازی فرایندهای فکری و شیوه های استدلال انسانی و پاسخ منطقی به آنها همچنان با یادگیری و کسب دانش و توانایی حل مسایل را داشته باشد.

هوش مصنوعی چیست؟ تعریف هوش مصنوعی به زبان ساده

 

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: