افغانستان خبر برتر

امریکا برای تأمین امنیت میدان‌هوایی کابل به همکاری‌هایش ادامه می‌دهد.

وزارت امور خارجه‌ی کشور با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است که راس ویلسون، شارژدافیر سفارت امریکا در کابل می‌گوید کشورش به همکاری‌هایش برای تأمین امنیت میدان‌هوایی بین‌المللی کابل ادامه می‌دهد.

شارژدافیر سفارت امریکا در کابل این موضوع را روز «دوشنبه، ۱۰ جوزا» در دیدار با محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه مطرح کرده است.

به نقل از خبرنامه، او با اشاره به موافقت‌نامه‌های دو جانبه‌ی امنیتی میان افغانستان و امریکا گفته است که کشورش به همکاری‌های خود برای توسعه‌ی سکتور امنیتی؛ به‌ویژه تأمین امنیت میدان‌هوایی کابل ادامه می‌دهد.

راس ویلسون همچنین از ادامه‌ی حمایت امریکا از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور اطمینان داده است.

محمدحنیف اتمر تداوم حمایت مالی و آموزشی امریکا با نیروهای دفاعی و امنیتی و مساعدت‌های مالی و انکشافی آن کشور پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان را با اهمیت خوانده است.

وزارت خارجه گفته است که دو طرف در این دیدار در مورد روند صلح افغانستان هم گفت‌وگو کرده‌اند. آقای اتمر در این دیدار پیرامون آخرین انکشافات در روند صلح افغانستان صحبت کرده و شارژدافیر سفارت امریکا در کابل نیز از ادامه‌ی همکاری‌های کشورش در مذاکرات صلح اطمینان داده است.

او همچنین پیرامون پیشرفت‌ها در روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان هم معلومات داده است. روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان از اول ماه می آغاز شده است. قرار است این روند تا ۱۱ سپتامبر سال جاری تکمیل شود.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: