افغانستان

افراد مسلح دو نفر را در کابل کشتند.

پولیس کابل می‌گوید که افراد تفنگ‌دار ساعت ۸:۰۰ شب «پنج‌شنبه‌، ۲۰ جوزا»، دو نفر را در ناحیه هشتم شهر کابل کشته‌اند و پنج نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شده‌اند.

فروس فرامرز سخنگوی پولیس کابل گفت که این افراد در یک «رویداد جنایی» در ساحه دره وحدت ناحیه هشتم شهر کابل دو نفر را کشتند و سه تن دیگر را زخمی کردند.

سخنگوی پولیس توضیح داد که افراد بازداشت شده مربوط به گروه «مبین» مشهور به «سگ» می‌شود.

مبین چند روز پیش از سوی پولیس کابل بازداشت شده است.

فردوس فرامرز افزود که این افراد مورد ادعای مستقیم مردم محل قرار گرفته و شناسایی شده‌اند.

او خاطرنشان کرد که پرونده این افراد پس از ختم تحقیقات پولیس محول نهادهای عدلی و قضایی خواهد شد.

 

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: