افغانستان اقتصاد

افغانستان در یک سال گذشته بیش از ۵۴ هزار تُن بامیه تولید کرده است.

در جریان یک سال اخیر، از مزارع ۲۷ ولایت، مقدار ۵۴ هزار و ۶۸ متریک‌تُن بامیه به ‌دست آمده است.
آمارهای ریاست احصائیه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، نشان می دهد که سال گذشته شش‌ هزار و ۸۸۱ هکتار زمین در بیست‌وهفت ولایت کشور بامیه کشت شده بود.
براساس این آمارها، ولایت بلخ با حاصل‌دهی ۱۱ هزار و ۸۱۰ متریک‌تُن، در صدر تولیدکننده‌گان بامیه در سطح کشور قرار دارد. در این ولایت، سال قبل یک‌ هزار و ۱۸۱ هکتار زمین تحت کشت بامیه قرار داشت.
محمدسالم ساعی، رییس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بلخ، می‌گوید که امسال ساحات تحت کشت بامیه در این ولایت افزایش چشم‌گیری داشته به یک ‌هزار و ۹۳۵ هکتار زمین رسیده است. به گفته او، هرهکتار زمین، بین هفت تا هشت متریک‌تُن بامیه حاصل می‌دهد.
رییس اداره زراعت ولایت بلخ در عین‌حال افزود که قبلاً این محصول به ولایات همجوار و مرکز صادر می‌شد اما امسال، به‌دلیل جنگ و درگیری دهقانان قادر نیستند تا محصولات بامیه را به کابل برسانند.
پس از بلخ، ولایت هلمند از نگاه تولید بامیه در جایگاه دوم قرار دارد. سال گذشته در این ولایت، یک ‌هزار و ۶۷۹ هکتار زمین بامیه کشت شده بود و از آن ۱۰ هزار و ۷۴ متریک‌تُن حاصل برداشت شده است.
فراه پس از ولایت‌های بلخ و هلمند، سومین تولیدکننده مهم بامیه در سطح کشور شناخته می‌شود. در این ولایت، سال قبل یک ‌هزار و ۹۸ هکتار زمین تحت کشت بامیه قرار داشت و از آن ۹ هزار و ۸۸۲ متریک حاصل گرفته شده است.
عبدالمنان متین، رییس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت فراه، می‌گوید که امسال وضعیت کشتزارهای بامیه در این ولایت بسیار مناسب بود و حدود ده تا پانزده درصد در میزان حاصلات بامیه افزایش آمده است. او گفت: «امسال وضعیت خوب بود، مارکیت هم بسیار مناسب بود و بامیه فراه به ولایت‌های هرات، قندهار، نیمروز و حتا تا نزدیکی‌های کابل صادر می‌شد. وضعیت قیمت‌ها هم امسال خیلی خوب بود.»
در ولایت فراه بیشتر سه نوع بامیه کشت و برداشت می‌شود که شامل ورایتی خاردار محلی و دو ورایتی اصلاح‌ شده می‌شود.
بامیه از مهم‌ترین سبزیجات مورد علاقه تمامی شهروندان کشور است و از بازار خیلی خوب برخوردار می‌باشد.
سال گذشته در مجموع ۶ هزار و ۸۸۱ هکتار زمین تحت کشت بامیه قرار داشت. ارزگان، نورستان، غزنی، خوست، پکتیا، میدان‌وردک و کابل، شامل ولایت‌هایی‌اند که در کشت و تولید بامیه در سال گذشته هیچ نقشی نداشته‌اند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: