افغانستان اقتصاد

عبدالحبیب زدران، رییس شرکت هوایی آریانا تعیین شد.

اداره‌ی امور ریاست جمهوری کشور اعلام کرده است که عبدالحبیب زدران براساس پیشنهاد وزارت مالیه و منظوری ریاست جمهوری به‌حیث رییس شرکت هوایی آریانا تعیین شده است.
آقای زدران قبل از این به‌حیث معین مالی وزارت مالیه کار می‌کرد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: