افغانستان جهان خبر برتر

ورود مسافران از افغانستان به امارت متحده عربی ممنوع شد.

امارات متحده عربی ورود مسافران از افغانستان و اندونیزیا را ممنوع ساخت.
فقط مسافران پروازهای عبوری (ترانزیت) اجازه سفر از میدان هوایی دبی را دارند. این ممنوعیت از «یکشنبه ۲۰ سرطان» به دلیل نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا عملی ساخته شد.
همزمان ورود مسافرانی که در ۱۴ روز گذشته در این کشورها اقامت داشته اند نیز به امارات متحده عربی به تعلیق درآمده است.
افغانستان و اندونیزیا دو کشوری اند که اخیرا از نوع جهش یافته ویروس کرونا “دلتا” به شد متأثر شده اند.
امارات متحده همچنان سفر شهروندانش به اندونیزیا و افغانستان را نیز ممنوع ساخته است؛ به استثنای سفرهای رسمی، ماموریت های دیپلوماتیک و بیمارانی که به فوریت درمانی نیاز دارند.
خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی به نقل از اداره هوانوردی و سازمان ملی مدیریت بحران و حوادث غیرمترقب این کشور نوشته که سفر هیئت های اقتصادی و علمی همچنان مجاز است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: