افغانستان خبر برتر

دبیرکل ناتو: افغان‌هایی را که نتوانستند از کشور خارج شوند فراموش نمی‌کنیم.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی افغان‌هایی را که نتوانستند به دنبال به قدرت رسیدن طالبان از کشور خارج شوند «فراموش» نخواهد کرد.
وی در بخشی از سخنانش فعالیت فرودگاه کابل را «حیاتی» توصیف کرد. به گفته وی باز ماندن فرودگاه کابل هم برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و هم برای خروج کسانی که نتوانستند طی دو هفته اخیر از این کشور خارج شوند اهمیت دارد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: