افغانستان خبر برتر

سلگی، رتبه اول کانکور ۱۴۰۰ اعلام شد.

نتایج آزمون سراسری کانکور ۱۴۰۰ خورشیدی امروز «چهارشنبه، ۳ سنبله» اعلام شد.
براساس این نتایج، سلگی فرزند موساخان از لیسه محمداکبر خان پامیر از ولایت کابل با کسب ۳۵۲٫۵۷۵ نمره مقام اول را به‌دست آورده است. او در دانشگاه طبی ابوعلی سینای کابل راه یافته است.
احسان‌الدین فرزند کرام‌الدین از لیسه میرغلام محمد غبار با گرفتن ۳۵۲٫۵۳۳ نمره مقام دوم را کسب کرده و در دانشگاه طبی ابوعلی سینای کابل کامیاب شده است.
ثناءالله فرزند بسم‌الله از لیسه حبیبیه‌ی کابل نیز با کسب ۳۵۰ نمره مقام سوم را کسب کرده و در دانشگاه طبی ابوعلی سینای کابل کامیاب شده است.

اداره ملی امتحانات کانکور را سالانه از طریق وب سایت https://nexa.gov.af اعلام می‌کند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: