افغانستان اقتصاد خبر برتر

فعالیت بانک‌ها تا کنون از سر گرفته نشده است.

مسئولان در اتحادیه‌ی بانک‌های افغانستان می‌گوید که فعالیت بانک‌ها به‌خاطر برخی مشکلات تخنیکی تا کنون از سر گرفته نشده است.
به‌گفته‌ی این مسئولان، تلاش‌ها برای رفع این مشکلات در هماهنگی با بانک مرکزی کشور ادامه دارد.
روز گذشته ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در یک نشست خبری گفته بود که فعالیت بانک‌های کشور روز چهارشنبه از سر گرفته می‌شود.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: